اطلاعات تماس

center office

دفتر مرکزی 

آدرس : ایران‌ – تهران – اتوبان شهید بابایی – آزاد راه تهران پردیس – پارک فناوری پردیس – خیابان نوآوری 20 – ساختمان فاران

تلفن : 818 250 76 – 021
فروش  : 327 71 – 021
خدمات مشتریان : 291 74 – 021
فکس : 828 250 76 – 021
کدپستی : 1657167135

پشتیبانی و فروش دیجیتال : 714 251 76 – 021
تلگرام :  FARANadv@

factory

کارخانه 

آدرس : ایران – کرمانشاه – شهر صنعتی – خیابان دهخدا – کارخانه فاران

تلفن : 444 277 34 – 083
کدپستی : 14344 – 67381

ایمیل : Sitebox@farancorp.com

 

 

 

 @Farancorp