خیابانی هوشمند که خطرات را از طریق LED به عابرین هشدار می‌دهد+فیلم