نمایشگاه بین المللی تهران الکامپ 90

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام 90

حضور نماینده سولار وان کره (فاران نماینده انحصاری سولار وان) 

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام 89

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام 88

نمایشگاه بین المللی تهران نفت و گاز 88

نمایشگاه بین المللی تهران الکامپ و تلکام 87

دوره های آموزشی Studer سویس 2010

برخی از سمینارها و کلاس های آموزشی و بازدید از کارخانه فاران