سی امین سالروز تاسیس فاران همراه با فرا رسیدن یلدا گرامی باد .