سی امین سالروز تاسیس فاران همراه با فرا رسیدن یلدا گرامی باد (شرکت صنایع الکترونیک فاران)