تیتر-لامپ-معلق

لامپ معلق آویزی Levia (نام این چراغ آویزی Levia است و یک شرکت ایتالیایی آن را طراحی کرده است.)

لامپ معلق آویزی Levia (نام این چراغ آویزی Levia است و یک شرکت ایتالیایی آن را طراحی کرده است.)

Share