بدینوسیله گواهی می گردد که این شرکت در چندین مرحله نسبت به خرید UPS ، اینورتر به همراه باتری های مربوطه از شرکت فاران اقدام نموده است . کیفیت کالای خریداری شده و خدمات بعد از فروش شرکت یاد شده کاملاً رضایت بخش و مورد تایید می باشد .
شرکت کنترل ترافیک تهران

احتراما بدینوسیله مراتب رضایت از عملکرد باتری های IBT 65 آمپر ساعت و FEI 40 آمپر ساعت خریداری شده از آن شرکت را اعلام میدارد. اداره کل مهندسی ساختمان اداره اجراء و نگهداری

احتراما با توجه به اتمام نصب و راه اندازی پروژه تامین برق از طریق انرژی خورشید، و هم چنین تست های ابتدایی و نهایی کارشناسان این سازمان در سایت مربوطه که با موفقیت کامل به انجام رسیده ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مراتب رضایت خود را از آن شرکت از جهت نصب  اجراء و همکاری های کامل با کارشناسان این سازمان اعلام می دارد . مدیرکل نگهداری ساختمان و تاسیسات
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

احتراما بازگشت به نامه آن شرکت و پیرو بازدید و آزمایش باتری های سیلد اسید ترمینال جلو 12ولت و سیلد اسید 2 ولت توسط کارشناسان این شرکت ، بدینوسیله باتری های آزمایش شده مورد تایید این شرکت می باشد .
معاونت فنی و مهندسی

موضوع : تاییدیه سیستم انرژی خورشیدی
احتراما با توجه به خرید ، نصب و راه اندازی سیستم انرژی خورشیدی توسط آن شرکت در ایستگاه مخابراتی به استحضار می رساند تاکنون سیستم فوق به صورت 24 ساعته مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد مطلوب را داشته است . لذا این شرکت رضایتمندی خود را از سیستم فوق و نحوه طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی آن را اعلام می دارد . شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

بانک ها و موسسات مالی

بانک ها و موسسات مالی

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

سازمان ها و نهادهای دولتی