Gri power / Modular

50kVA ~ 600kVA

UPS Gri power 200kVA

توان 200kVA

دارای پردازنده DSP

قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap

چگالی بار بالا در ماژول های 50 kVA/3U

دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 3%

استفاده از تکنولوژی soft start جهت افزایش تطابق در کار با ژنراتورها ( تا نسبت 1:1.1)

دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته ، قابلیت استفاده 4 دستگاه به صورت پارالل

قابلیت مانیتورینگ دستگاه با استفاده از SNMPداخلی،پشتیبانی از پروتکل RS485 و dry contacts

دارای قابلیت self-aging و تست و عیب یابی آسان در محل

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Gri power 300kVA

توان 300kVA

دارای پردازنده DSP

قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap

چگالی بار بالا در ماژول های 50 kVA/3U

دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 3%

استفاده از تکنولوژی soft start جهت افزایش تطابق در کار با ژنراتورها ( تا نسبت 1:1.1)

دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته ، قابلیت استفاده 4 دستگاه به صورت پارالل

قابلیت مانیتورینگ دستگاه با استفاده از SNMPداخلی،پشتیبانی از پروتکل RS485 و dry contacts

دارای قابلیت self-aging و تست و عیب یابی آسان در محل

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Gri power 400kVA

توان 400kVA

دارای پردازنده DSP

قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap

چگالی بار بالا در ماژول های 50 kVA/3U

دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 3%

استفاده از تکنولوژی soft start جهت افزایش تطابق در کار با ژنراتورها ( تا نسبت 1:1.1)

دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته ، قابلیت استفاده 4 دستگاه به صورت پارالل

قابلیت مانیتورینگ دستگاه با استفاده از SNMPداخلی،پشتیبانی از پروتکل RS485 و dry contacts

دارای قابلیت self-aging و تست و عیب یابی آسان در محل

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Gri power 500kVA

توان 500kVA

دارای پردازنده DSP

قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap

چگالی بار بالا در ماژول های 50 kVA/3U

دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 3%

استفاده از تکنولوژی soft start جهت افزایش تطابق در کار با ژنراتورها ( تا نسبت 1:1.1)

دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته ، قابلیت استفاده 4 دستگاه به صورت پارالل

قابلیت مانیتورینگ دستگاه با استفاده از SNMPداخلی،پشتیبانی از پروتکل RS485 و dry contacts

دارای قابلیت self-aging و تست و عیب یابی آسان در محل

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Gri power 600kVA

توان 600kVA

دارای پردازنده DSP

قابلیت انعطاف پذیری بالا و مقیاس پذیری آسان همراه با طراحی ماژول های با قابلیت Hot-swap

چگالی بار بالا در ماژول های 50 kVA/3U

دارای ضریب توان ورودی بیشتر از 0.99 و THDi < 3%

استفاده از تکنولوژی soft start جهت افزایش تطابق در کار با ژنراتورها ( تا نسبت 1:1.1)

دارای تکنولوژی پارالل پیشرفته ، قابلیت استفاده 4 دستگاه به صورت پارالل

قابلیت مانیتورینگ دستگاه با استفاده از SNMPداخلی،پشتیبانی از پروتکل RS485 و dry contacts

دارای قابلیت self-aging و تست و عیب یابی آسان در محل

قیمت = تماس گرفته شود