پنل خورشیدی پلی کریستال

پنل خورشیدی پلی کریستال


Project Description
شرکت صنایع الکترونیک فاران - پنل خورشیدی پلی کریستال - سولار پنل / انواع مختلف پنل‌های خورشیدی

ویژگی ها 

> دارای تکنولوژی پلی کریستال
> دارای توان های 75 الی 295 وات در هر پنل
> دارای دو مدل پنل های فاران سولار وان و فونو سولار سوئیس
> مناسب برای پکیج انرژی خورشیدی خانگی فاران
شرکت صنایع الکترونیک فاران - مشخصات فنی پنل خورشیدی پلی کریستال /انواع مختلف پنل‌های خورشیدی
شرکت صنایع الکترونیک فاران - مشخصات فنی پنل خورشیدی پلی کریستال /انواع مختلف پنل‌های خورشیدی