Pure Sine Wave  /  Line Interactive UPS

1kVA ~ 3kVA

UPS Trust 1000 kVA

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای

مدت زمان پشتیبانی ( Back up ) طولانی

پورت SNMP,USB 

ضریب توان خروجی 0.8

قیمت 10.340.000 تومان

UPS Trust 1500 kVA

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای

مدت زمان پشتیبانی ( Back up ) طولانی

پورت SNMP,USB 

ضریب توان خروجی 0.8

قیمت 13.300.000 تومان

UPS Trust 2000 kVA

 

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای

مدت زمان پشتیبانی ( Back up ) طولانی

پورت SNMP,USB 

ضریب توان خروجی 0.8

قیمت 13.400.000 تومان

UPS Trust 3000 kVA Internal

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای

مدت زمان پشتیبانی ( Back up ) طولانی

پورت SNMP,USB 

ضریب توان خروجی 0.8

قیمت 18.400.000 تومان

UPS Trust 3000 kVA External

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای

مدت زمان پشتیبانی ( Back up ) طولانی

پورت SNMP,USB 

ضریب توان خروجی 0.8

قیمت 15.200.000 تومان