Vigor RT  /  Online High Frequency UPS

1kVA ~ 3kVA

 

UPS Vigor RT

1KVA 3*9-36V

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 13.500.000 تومان

UPS Vigor RT

1KVA 36V

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 11.200.000 تومان

UPS Online Vigor RTL

2KVA-48V

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

دارای شارژر هوشمند سه مرحله ای

مدت زمان پشتیبانی ( Back up ) طولانی

پورت SNMP,USB 

ضریب توان خروجی 0.8

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Vigor RT

3KSVA-96V

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 18.600.000 تومان

UPS Vigor RT

3KVA-96V

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 16.400.000 تومان

Pack Vigor

96V 8*9

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 8.490.000 تومان

UPS Vigor Rt

6kVA-240V

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 37.700.000 تومان

UPS Vigor Rt

10kVA-240V

تکنولوژی Online Double Conversion
ساختار High Frequency PWM
دارای پردازنده DSP
مناسب جهت استفاده در دیتا سنترها

قابل نصب در رکهای 19 اینچ
استفاده به صورت ایستاده و خوابیده 

محدوده وسیع ولتاژ ورودی (110V~300Vac)

پورت هوشمند RS232، SNMP (انتخابی)، USB (انتخابی)

ضریب توان خروجی 0/9

قیمت 52.400.000 تومان