کسب تندیس و لوح واحد نمونه استان کرمانشاه

کسب تندیس و لوح واحد نمونه استان کرمانشاه توسط شرکت صنایع الکترونیک فاران

در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر در حوزه صنعت و معدن، شرکت صنایع الکترونیک فاران به عنوان واحد نمونه صنعتی استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۹ انتخاب شد.

دکتر حمید رضا ادیبی مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک فاران، تندیس طلایی و لوح واحد نمونه استان کرمانشاه را دریافت کرد.