چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

لیست مدل ها

VA

Watts

Output Voltage (Vac)

Half Load Runtime (min)

Outlets

محصول 1
100
12223
32112
121
sdail
محصول 1
va : 100
Watts : 12223
Output Voltage (Vac) : ولتاژ خروجی (Vac): 32112
زمان اجرا نیم بار (دقیقه): 121
خروجی ها: sdail
محضول 2
566
324
3423
3424
dfsdf
محضول 2
va : 566
Watts : 324
Output Voltage (Vac) : ولتاژ خروجی (Vac): 3423
زمان اجرا نیم بار (دقیقه): 3424
خروجی ها: dfsdf

File Name

Language

File Download